KLUB

ban10

Jak się zaczęło..

 

Pomysł wyjazdów terenowych związanych z programami flory i fauny powstał pewnego grudniowego wieczoru 2009 roku. Na pasmach była kiepska propagacja, brak DX-ów, pod biurkiem niewykorzystane do tej pory FT-897d.

Sama idea wydawała się być bardzo pociągająca: świeże powietrze, nowe nieodkryte miejsca, integracja kolegów krótkofalowców, rodzin, a przy tym duży zastrzyk praktycznej pracy na pasmach oraz rozwiązywania  problemów techniczno-logistycznych.

Pierwszy wyjazd w teren ekipy która stanowiła zalążek powstałego później radioklubu, odbył się 11 stycznia 2010 roku. W jej skład wchodzili: Darek SQ9IDG, Romek SP9SDD, Piotrek (SWL) SP9-31046 obecnie SO9DXX i Krzysiek SP9UPK. Celem wyjazdu był Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy „Żabie Doły” - SPFF-148, leżący w południowo wschodniej części Bytomia, nieopodal ówczesnego QTH Krzysztofa SP9UPK. Aktywność pod znakiem SP9UPK/p zaowocowała 73 qso emisjami CW i SSB, w paśmie 20 i 80 m. Jednak celem głównym wyjazdu było przetestowanie w terenie całości posiadanego sprzętu do przewidywanych następnych wyjazdów w ramach programu WFF.

Kolejne wyjazdy jeszcze pod znakiem SP9UPK/p odbyły się  do Rezerwatu „Segiet” - SPFF-149 i Rezerwatu „Las Murckowski” - SPFF-152. Dołączył tu  do nas Jan SP9WAN.

Rosnąca popularność programu oraz zaangażowanie operatorów doprowadziło do podjęcia decyzji o powołaniu radioklubu i wystąpienie do stosownych instytucji o zezwolenie i rejestrację klubu.

Pierwsza ekspedycja pod klubowym znakiem SP9YFF/p zorganizowana została do Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Szopienice-Borki - SPFF-161, leżącego na styku Śląska i Zagłębia w dniu 20 lutego 2010 r. Nawiązano 428 qso emisjami CW i SSB w pasmach 80, 40, 30, 40 i 2m. W wyjeździe brali udział Darek SQ9IDG, Janek SP9WAN, Krzysiek SP9UPK, Piotrek SP9-31046 oraz Józek SP9FKQ - nieoceniony telegrafista, który od tej pory dołączył do składu.

Takie były początki. Program WFF stawał się coraz popularniejszy, wyjazdów było coraz więcej, dołączali następni koledzy, zainteresowani programem i związanymi z nim wyjazdami w teren. Było łatwiej – ciężar obowiązków rozkładał się na więcej osób, łatwiej było organizować wyprawy terenowe. Jak się okazało później, przyjęty sposób działania, zaangażowanie i poświęcenie wielu kolegów pozwoliło na aktywowanie ponad 500 obszarów (WFF)WWFF/SPFF, ponad 90 zamków oraz obiektów WZOO i WAO, w nieistnijacym juz dzis programie PEA (Planet Earth Award). Całość sumuje ponad 175.000 QSO w LoTW.

                                                                                                                                                                        20 grudzień 2015

spff-148 2010 aspff-148 2010 bspff-148 2010

spff-148 IDG UPK SDD 2010spff-148 sp9sdd sp9upk 2010spff-148 sp9sdd sq9idg

spff-148 so9dxx 2010