• SIHR

banner 964x235

silesia baner 1

 

Pamiątkowy bezpłatny certyfikat wydawany jest z okazji aktywacji wszystkich obszarów SPFF/WFF

z terenu województwa śląskiego przez SRG SP9YFF.

Warunkiem otrzymania certyfikatu jest przeprowadzenie minium trzech QSO's/SWL's

różnymi rodzajami modulacji z obiektów aktywowanych przez SP9YFF w maju i czerwcu 2016.

Gratulacje dla wszystkich zdobywców !!

Obszary chronione województwa śląskiego w programie SPFF/WWFF *

lp. Numer Nazwa
1 SPFF-0069 Park Krajobrazowy Beskidu Małego
2 SPFF-0070 Park Krajobrazowy Beskidu Śląskiego
3 SPFF-0071 Park Krajobrazowy Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich
4 SPFF-0073 Park Krajobrazowy Lasy nad Górną Liswartą
5 SPFF-0076 Park Krajobrazowy Stawki
6 SPFF-0093 Park Krajobrazowy Orlich Gniazd
7 SPFF-0143 Załęczański Park Krajobrazowy
8 SPFF-0145 Żywiecki Park Krajobrazowy
9 SPFF-0148 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Żabie Doły
10 SPFF-0149 Rezerwat Przyrody Segiet
11 SPFF-0150 Rezerwat Przyrody Las Dąbrowa
12 SPFF-0152 Rezerwat Przyrody Las Murckowski
13 SPFF-0153 Rezerwat Przyrody Jeleniak Mikuliny
14 SPFF-0161 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Szopienice-Borki
15 SPFF-0162 Rezerwat Przyrody Hubert
16 SPFF-0163 Rezerwat Przyrody Stawiska
17 SPFF-0165 Rezerwat Przyrody Cisy w Hucie Starej
18 SPFF-0166 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórze Gołonoskie
19 SPFF-0167 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Źródła Kłodnicy w Katowicach
20 SPFF-0178 Rezerwat Przyrody Zielona Góra
21 SPFF-0182 Rezerwat Przyrody Bukowa Kępa
22 SPFF-0184 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Park w Reptach i dolina rzeki Dramy
23 SPFF-0185 Rezerwat Przyrody Ruskie Góry
24 SPFF-0186 Rezerwat Przyrody Smoleń
25 SPFF-0187 Rezerwat Przyrody Ochojec
26 SPFF-0190 Rezerwat Przyrody Stanowisko Sasanek
27 SPFF-0191 Rezerwat Przyrody Dolina Żabnika
28 SPFF-0192 Rezerwat Przyrody Góra Chełm
29 SPFF-0195 Rezerwat Przyrody Żubrowisko
30 SPFF-0196 Natura 2000 - Lipienniki w Dąbrowie Górniczej
31 SPFF-0199 Rezerwat Przyrody Góra Grojec
32 SPFF-0214 Rezerwat Przyrody Sokole Góry
33 SPFF-0215 Obszar Chronionego Krajobrazu Wzgórze Doroty
34 SPFF-0218 Rezerwat Przyrody Parkowe
35 SPFF-0219 Rezerwat Przyrody Ostrężnik
36 SPFF-0230 Natura 2000 - Torfowisko Sosnowiec Bory
37 SPFF-0241 Rezerwat Przyrody Góra Zborów
38 SPFF-0247 Natura 2000 - Pustynia Błędowska
39 SPFF-0248 Natura 2000 - Dolina Górnej Wisły
40 SPFF-0249 Natura 2000 - Cieszyńskie Źródła Tufowe
41 SPFF-0252 Obszar Chronionego Krajobrazu Przełajka
42 SPFF-0253 Rezerwat Przyrody Skarpa Wiślicka
43 SPFF-0254 Rezerwat Przyrody Kępina
44 SPFF-0256 Natura 2000 - Las koło Tworkowa
45 SPFF-0276 Użytek Ekologiczny Góra Hugona
46 SPFF-0310 Użytek Ekologiczny Foryska (Staw Foryśka)
47 SPFF-0312 Natura 2000 - Graniczny Meander Odry
48 SPFF-0321 Rezerwat Przyrody Łężczok
49 SPFF-0341 Rezerwat Przyrody Babczyna Dolina
50 SPFF-0343 Natura 2000 - Podziemia Tarnogórsko-Bytomskie
51 SPFF-0344 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Doły Piekarskie
52 SPFF-0378 Rezerwat Przyrody Grapa
53 SPFF-0434 Pomnik Przyrody Wywierzyska
54 SPFF-0437 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Suchogórski Labirynt Skalny
55 SPFF-0467 Natura 2000 - Stawy Wielikąt i Las Tworkowski
56 SPFF-0471 Użytek Ekologiczny Lasek Chropaczowski
57 SPFF-0472 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Uroczysko Buczyna
58 SPFF-0473 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Jamny
59 SPFF-0474 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Dolina Wapiennicy
60 SPFF-0475 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Kapilcówka w Skoczowie
61 SPFF-0479 Rezerwat Przyrody Zamczysko
62 SPFF-0486 Obszar Chronionego Krajobrazu Góra Zamkowa
63 SPFF-0505 Obszar Chronionego Krajobrazu Otulina Orlich Gniazd
64 SPFF-0518 Użytek Ekologiczny Źródliska w Zakawiu
65 SPFF-0519 Natura 2000 - Ostoja Goczałkowicka
66 SPFF-0524 Pomnik Przyrody Zespół Źródeł Rzeki Centurii
67 SPFF-0526 Rezerwat Przyrody Barania Góra I
68 SPFF-0528 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Wzgórze Kamionka
69 SPFF-0529 Obszar Chronionego Krajobrazu Potok Ornontowicki z Dopływami
70 SPFF-0530 Obszar Chronionego Krajobrazu Potok Leśny
71 SPFF-0531 Obszar Chronionego Krajobrazu Potok z Bujakowa
72 SPFF-0532 Obszar Chronionego Krajobrazu Potok Ląkowy
73 SPFF-0533 Obszar Chronionego Krajobrazu Potok od Solarni
74 SPFF-0535 Obszar Chronionego Krajobrazu Dobra-Wilkoszyn
75 SPFF-0536 Obszar Chronionego Krajobrazu Las Grodziecki
76 SPFF-0540 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Cygański Las
77 SPFF-0541 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Gościnna Dolina
78 SPFF-0554 Rezerwat Przyrody Kaliszak
79 SPFF-0557 Natura 2000 - Ostoja Złotopotocka
80 SPFF-0561 Natura 2000 - Ostoja Środkowojurajska
81 SPFF-0563 Rezerwat Przyrody Szeroka w Beskidzie Małym
82 SPFF-0595 Zabytkowy Park Krajobrazowy Świerklaniec
83 SPFF-0625 Rezerwat Przyrody Rotuz
84 SPFF-0728 Rezerwat Przyrody Dębowa Góra
85 SPFF-0729 Rezerwat Przyrody Morzyk
86 SPFF-0730 Zespół Przyrodniczo Krajobrazowy Miechowicka Ostoja Leśna
87 SPFF-0731 Rezerwat Przyrody Wisła
88 SPFF-0732 Rezerwat Przyrody Zasolnica
89 SPFF-0733 Rezerwat Przyrody Gawroniec
90 SPFF-0734 Rezerwat Przyrody Dolina Łańskiego Potoku
91 SPFF-0735 Rezerwat Przyrody Stok Szyndzielni
92 SPFF-0830 Zespół Przyrodniczo - Krajobrazowy Pasieki
93 SPFF-0914 Rezerwat Przyrody Cisy nad Liswartą
94 SPFF-0915 Rezerwat Przyrody Cisy w Łebkach
95 SPFF-0916 Rezerwat Przyrody Cisy koło Sierakowa
96 SPFF-0917 Rezerwat Przyrody Łęg nad Młynówką
97 SPFF-0989 Rezerwat Przyrody Zadni Gaj
98 SPFF-1068 Rezerwat Przyrody Szachownica
99 SPFF-1069 Rezerwat Przyrody Muńcoł**
100 SPFF-1070 Rezerwat Przyrody Lasek Miejski nad Olzą
101 SPFF-1071 Rezerwat Przyrody Lasek Miejski nad Puńcówką
102 SPFF-1206 Rezerwat Przyrody Borek
103 SPFF-1207 Rezerwat Przyrody Modrzewiowa Góra
104 SPFF-1208 Rezerwat Przyrody Pilsko
105 SPFF-1209 Rezerwat Przyrody Butorza
106 SPFF-1210 Zespół Przyrodniczo-Krajobrazowy Uroczysko Sadowa Góra
107 SPFF-1211 Obszar Chronionego Krajobrazu Cieszyńskie Pogórze

 

* - w województwie śląskim mamy wiele więcej obszarów chronionych,

łatwo dostępnych i popularnych, niestety nie ujętych w programie.

Lista obszarów na dzień 30.05.2016.

** - aktywacje planowane w maju i czerwcu

Congratulations to all Winners !!!

Award Manager - Piotr SO9DXX

SILESIA-FINAL-resize-on