• 44 AWARD

banner 964x235

The diploma program canceled on 20.Jan.2016

 

44 AWARD:

Warunkiem otrzymania dyplomu jest przeprowadzenie minium czterech QSO's/SWL's z różnych obiektów aktywowanych przez SP9YFF w czerwcu 2014.

 

Często mając  łączność wyprawami WWFF/SPFF oprócz 73, słyszymy  44.  

Co to oznacza? 

- czterdzieści cztery (F orty Four ang.) jak F lora Fauna  

- symbol 44 interpretuje się, jako 

pierwsza cyfra '4' oznacza cztery żywioły:

ziemia, woda, powietrze i ogień .  

druga cyfra '4' reprezentuje cztery kierunki świata:  

północ, południe zachód  wschód.

 

Dyplom wydawany jest bezpłatnie w formie elektronicznej.

Congratulations to all Winners !!!

44 Award Manager SP9YFF - Krystian SQ4HRX

dyplom 44

We would like to thank Mr. Darek KocurekWacek SP9EWM, Krystian SQ4HRX for help with creating the award program.